O zvěřině

Náš sortiment

Jakub Vávra

Zvěřina je označení pro maso zvěře, které bylo uloveno ve volné přírodě. Může to být maso jak srstnaté, tak i pernaté zvěře.  Zvěřina je získaná odstřelem (a ne porážkou).Zvěřina se vyznačuje celou řadou vlastností, které ji zařazují mezi dieticky nejhodnotnější potraviny. Kromě velmi nízkého podílu tuku má vysoký obsah bílkovin, čímž předčí maso větších druhů hospodářských zvířat. Bílkoviny zvěřiny mají přitom značnou biologickou hodnotu, což umožňuje jejich vynikájící využití při tvorbě bílkovin lidského těla.Také se zvěřina proti masu z hospodářských zvířat vyznačuje vysokým obsahem esenciálních aminokyselin. 

V důsledku mimořádně nízkého podílu tuku obsahuje zvěřina velmi málo cholesterolu, což je z hlediska moderní výživy hodnoceno jako přednost. Zároveň však vykazuje poměrně velké množství nenasycených mastných kyselin u nichž byl prokázán mimořádný pozitivní vliv na lidský organismus. Tuk obsažený ve svalovině je všeobecně považován za nosiče chuťových vlastností, přičemž pro dosažení žádoucího účinku stačí pouze hmotnostní podíl kolem 1-2%. Právě toto minimální zastoupení tuku, které zvěřina má, je naprosto dostačující pro zajištění její vynikající chutě. 

Chuť a vůně zvěřiny jsou druhově specifické, což znamená, že se u jednotlivých druhů zvěře odlišují. Barva zvěřiny je tmavě červená s výrazně sitějším odstínem, než má maso hospodářských zvířat. Tmavé zbarvení je způsobeno tím, že zvěř není porážena, ale lovena, čímž většinou vykazuje větší podíl krve ve svalovině. Navíc má zvěřina proti masu hospodářských zvířat vyšší podíl svalových barviv (myoglobinu).

Naše zvěřina je původem z České republiky a to výhradně z Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlinského kraje. Zpracováváme pouze plombovanou zvěř. Zvěřina je prohlídnuta prohližitelem zvěřiny a úředním veterinářem Statní veterinární správy. Prase divoké je vždy (dle platné legislativy) vyšetřeno na přítomnost svalovce a AMP. Zvěřina je bourána řezníkem, dále je vakuově zabalena, označena identifikačními údaji na etiketě balení, šokově zamražena na -18C během 20min, čímž nedochází k trhání svalových vláken a dále do samotného prodeje je skladována v mrazicích boxech. Tímto procesem je zajištěna maximální kvalita  a dohledatelnost prodávané zvěřiny. Od velkých zpracovatelů zvěřiny se lišíme tím, že po ulovení je zvěř pouze chlazena a zamražena je až po zpracování, přičemž ve velkých zvěřinových závodech se zvěř v srsti zamrazí  a zpracovává se až po uvolnění kapacity, po zapracování se mrazí podruhé až pak jde do prodeje.